JURA STORE Brno | Vídeňská 34 | 9-17hod

GDPR - Zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme z důvodů plnění smlouvy s Vámi při koupi zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních a zákonných povinností.


1.   SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PETRACO s.r.o., se sídlem Kounicova 271/ 13, 602 00 Brno, identifikační číslo: 63496437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22418 (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Jura - PETRACO,  Kounicova 271/ 13, 602 00 Brno, email: e-shop@petraco.cz, telefon: 840 840 123.2.    DUVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:

2.1.1.  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.  plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2,2.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

2.3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


3.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

3.2.    Účetní doklady jsou uchovávány 10 let, Doklady bez zákonem stanovené lhůty 3 roky.


4.    JINÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    V rámci plnění smlouvy a pro optimalizaci vzájemného obchodu jsou vaše data zasílána těmto firmám - dopravní společnosti Česká Pošta, Geis, PPL, TNT.

4.2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3.    Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5.    VAŠE PRÁVA NA SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat přístup a informaci o Vašich osobních údajech, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5.3.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však potřebné pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.

 

 

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz